Tarieven

Hier vindt u de tarieven die voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2021 zijn de mondzorgtarieven aangepast. Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Op de begroting (deze ontvangt u vanaf € 150,00) en op de nota, vindt u de codes van de behandeling terug. 

Consultatie en diagnostiek

 • C11    Periodieke controle                                                    € 22,91

 • C13   Probleemgericht consult                                            € 22,91

 • C22  Schriftelijke medische anamnese                              € 22,91

 • C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en                                           vastleggen behandelplan                                           € 108,53

 • C91   Pocketregistratie                                                         € 36,18

 • C92  Parodontiumregistratie.                                               € 72,35

Preventieve mondzorg

 • M01   Preventieve voorlichting en/of instructie  (5 min)    € 13,52                                                                                            

 • M02  Consult voor evaluatie van preventie (5 min)          € 13,52

 • M03  Gebitsreiniging (per 5 minuten)                                € 13,52

 • M05  Niet-restauratieve behandeling van cariës                                        in het melkgebit                                                         € 27,13

 • M30  Behandeling gevoelige tandhalzen                                                    en medicament                                                          €  6,03

 • M32  Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch                                      onderzoek                                                                  € 18,09

 • M40  Fluoridebehandeling                                                 € 15,07

 • M80  Behandeling van witte vlekken, eerste element     € 52,45

 • M81   Behandeling van witte vlekken, volgend element  € 28,94

 • A15   Oppervlakteverdoving                                               €  7,84

 • A10   Geleidings- en/of infiltratieverdoving.                       € 15,07

Tandvleesbehandelingen

 • T012   Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus       € 174,85

 • T021   Grondig reinigen wortel complex                            € 32,56

 • T022  Grondig reinigen wortel standaard                          € 24,12

 • T032  Herbeoordeling met parodontiumstatus                 € 108,53

 • T033  Uitgebreid bespreken vervolgtraject                       € 66,32

 • T042  Consult parodontale nazorg                                     € 91,64

 • T043  Uitgebreid consult parodontale nazorg                   € 121,79

 • T044  Complex consult parodontale nazorg                      € 162,19

 • T162   Behandeling abces                                                    € 81,39

Indien u de afspraak niet kunt nakomen, wordt u verzocht deze afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te annuleren. Indien u op maandag een afspraak heeft, verzoeken wij u om zich op vrijdag voor 12 uur af te melden. Wij zijn genoodzaakt voor niet tijdig geannuleerde afspraken € 50,00 in rekening te brengen. 

* prestatie exclusief techniekkosten 

Aanvullende informatie

 • Deze standaard prijzenlijst gaat in per 1 januari 2021, prijswijzigingen voorbehouden.

 • Wij hebben geen prijsafspraken of contracten met zorgverzekeraars.

 • Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.

 • Op de prestaties van deze standaardprijslijst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 • Voor meer informatie omtrent de tarieven binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van de NZa.