top of page

Aanvullende informatie

De standaard prijzenlijst gaat in per 1 januari 2023, prijswijzigingen voorbehouden.

Wij hebben geen prijsafspraken of contracten met zorgverzekeraars.

Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.

Op de prestaties van deze standaardprijslijst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie omtrent de tarieven binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van de NZa.

bottom of page