Tarieven

Hier vind u de tarieven die voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2020 zijn de mondzorgtarieven aangepast. Er is een stijging van 1,7%. Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Op de begroting ( bedrag vanaf  150 euro ontvangt u die) en op de nota, vindt u de codes van de behandeling terug. 

Consultatie en diagnostiek

 • C11    Periodieke controle                                                   € 22,16

 • C13   Probleemgericht consult                                            € 22,16

 • C22  Schriftelijke medische anamnese                             € 22,16

 • C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en                     vastleggen behandelplan                                                € 104,95

Preventieve mondzorg

 • M01   Preventieve voorlichting en/of instructie  (5 min)    € 13,07                                                                                            

 • M02   Consult voor evaluatie van preventie (5 min)          € 13,07

 • M03  Gebitsreiniging (per 5 minuten)                                € 13,07

 • M30  Behandeling gevoelige tandhalzen en medicament                                                                                                              €  5,83

 • M40  Fluoridebehandeling                                                  € 14,58

 • A15  Oppervlakteverdoving                                                 €  7,58

 • A10  Geleidings- en/of infiltratieverdoving                         € 14,58

Tandvleesbehandelingen

 • T11    Onderzoek tandvlees met pocketstatus               € 154,51

 • T12   Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus     € 169,09

 • T21   Grondig reinigen wortel complex                          €  31,49

 • T22  Grondig reinigen wortel standaard                        €  23,32

 • T31   Herbeoordeling met pocketstatus                          € 90,38

 • T32  Herbeoordeling met parodontiumstatus               € 104,95

 • T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject                     €  46,65

 • T41   Beperkt consult parodontale  nazorg                    €  61,22

 • T42  Consult parodontale nazorg                                   €  88,63

 • T43  Uitgebreid consult parodontale nazorg                 € 117,78

 • T44  Complex consult parodontale nazorg                    € 156,85

 • T60  Evaluatie-onderzoek met pocketstatus                 € 154,51

 • T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus       € 169,09

 • T91   Pocketregistratie                                                      €  34,98

 • T92  Parodontiumregistratie                                            €  69,97

 • T93  Bacteriologisch onderzoek*                                    €  40,82

 • T94  Behandeling abces                                                  € 78,71

 • T57  Toepassing medicament                                         € 62,97

 • C90 Voor het niet nakomen van uw afspraak, zullen wij de verzuimde tijd in rekening brengen.                                    

* prestatie exclusief techniekkosten 

Aanvullende informatie

 • Deze standaard prijzenlijst gaat in per 1 januari 2020, prijswijzigingen voorbehouden

 • Wij  hebben geen prijsafspraken of contracten met zorgverzekeraars

 • Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.

 • Op de prestaties van deze standaardprijslijst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 • Voor meer informatie omtrent de tarieven binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van de NZa

Contact

Adres

Het Slot 29-31
3981 KB Bunnik

Contact

©2018 Statema Mondzorg