Contact

Adres

Het Slot 29-31
3981 KB Bunnik

Contact

©2018 Statema Mondzorg

Tarieven

In de onderstaande tabel treft u de categorieën, de prijzen met de bijbehorende codes en omschrijving aan, die per 1 januari 2019 gelden.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit. (NZA)

Consultatie en diagnostiek

 • C11   – Periodieke controle                                                 – € 21,78

 • C13  – Probleemgericht consult                                          – € 21,78

 • C22 – Schriftelijke medische anamnese                           – € 21,78

 • C28 – Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en                     vastleggen behandelplan                                              – € 103,16

Preventieve mondzorg

 • M01 – Preventieve voorlichting en/of instructie  (5 min)  – € 12,85                                                                                            

 • M02 – Consult voor evaluatie van preventie (5 min)        – € 12,85

 • M03 – Gebitsreiniging (per 5 minuten)                              – € 12,50

 • M30 _ Behandeling gevoelige tandhalzen en medicament                                                                                                            – €  5,73

 • M40 – Fluoridebehandeling                                                – € 14,33

 • A15 – Oppervlakteverdoving                                               – €  7,45

 • A10 – Geleidings- en/of infiltratieverdoving                      – € 12,00

Tandvleesbehandelingen

 • T11 –   Onderzoek tandvlees met pocketstatus              – € 151,88

 • T12 –  Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus   – € 166,21

 • T21 –  Grondig reinigen wortel complex                         – €  30,95

 • T22 – Grondig reinigen wortel standaard                      – €  22,92

 • T31 –  Herbeoordeling met pocketstatus                        – €  88,83

 • T32 – Herbeoordeling met parodontiumstatus             – € 103,16

 • T33 – Uitgebreid bespreken vervolgtraject                   – €  45,85

 • T41 –  Beperkt consult parodontale  nazorg                  – €  60,18

 • T42 – Consult parodontale nazorg                                 – €  85,00

 • T43 – Uitgebreid consult parodontale nazorg               – € 112,00

 • T44 – Complex consult parodontale nazorg                  – € 154,17

 • T60 – Evaluatie-onderzoek met pocketstatus               – € 151,88

 • T61 –  Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus     – € 166,21

 • T91 –  Pocketregistratie                                                    – €  34,39

 • T92 – Parodontiumregistratie                                          – €  68,77

 • T93 – Bacteriologisch onderzoek*                                  – €  40,12

 • T94 – Behandeling abces                                                – €  77,37

 • T57 – Toepassing medicament                                        – € 61,90

 • C90 – Niet nagekomen afspraak                                        – €  35,00

* prestatie exclusief techniekkosten 

Aanvullende informatie

 • Deze standaard prijzenlijst gaat in per 1 januari 2019, prijswijzigingen voorbehouden

 • We hebben geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars

 • Een behandeling kan uit meerdere prestaties bestaan

 • Op de prestaties gelden de algemene voorwaarden

 • Voor meer informatie omtrent de prijsvorming binnen de mondzorg verwijs ik u naar de site van de NZa