Algemene voorwaarden

Uw persoonlijke gegevens
 • U dient een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje en tijdens het eerste bezoek eventueel een verwijsbrief bij u te hebben.

 • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 • Gegevens die u aan mij toevertrouwd worden nimmer, zonder uw toestemming,  aan derden ter beschikking gesteld.

Uw algemene gezondheid
 • Tijdens het eerste bezoek of vooraf vraag ik u een gezondheidsvragenlijst in te vullen die betrekking heeft op uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u naar waarheid in te vullen, dit is van belang om complicaties tijdens of na de behandeling te voorkomen.

 • Als er wijzigingen zijn ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u dit tijdig te melden.

 • Uw medische en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Afspraken

 Afspraak verzetten?

Doe dit telefonisch en minimaal 48 uur (werkdagen) van tevoren. 
 

 • Let op! Deze kosten worden NIET door uw zorgverzekeraar vergoed.

 • Voor het niet nakomen van uw afspraak wordt minimaal €50,- euro in rekening gebracht.

Betaling

De behandeling kan direct per pin betaald worden of doorgestuurd worden naar informedics.

 

Na het pinnen kunnen wij de factuur voor u uitprinten en naar u toe mailen. 

 

Infomedics gaat uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar.

Deze nota dient u aan Infomedics te voldoen. www.infomedics.nl .

 • Op de factuur gelden de betalingsvoorwaarden van de factoringmaatschappij

 • Facturen die niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau

 • Indien een factuur niet voldaan is kan er geen nieuwe afspraak gemaakt.