Algemene voorwaarden

Uw persoonlijke gegevens
 • U dient een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje en tijdens het eerste bezoek eventueel een verwijsbrief bij u te hebben.

 • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 • Gegevens die u aan mij toevertrouwd worden nimmer, zonder uw toestemming,  aan derden ter beschikking gesteld.

Uw algemene gezondheid
 • Tijdens het eerste bezoek of vooraf vraag ik u een gezondheidsvragenlijst in te vullen die betrekking heeft op uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u naar waarheid in te vullen, dit is van belang om complicaties tijdens of na de behandeling te voorkomen.

 • Als er wijzigingen zijn ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u dit tijdig te melden.

 • Uw medische en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Afspraken
 • Indien u de afspraak niet kunt nakomen, wordt u verzocht deze afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te annuleren. Indien u op maandag een afspraak heeft, verzoeken wij u om zich op vrijdag voor 12 uur af te melden.
  Wij zijn genoodzaakt voor niet tijdig geannuleerde afspraken €50,00 in rekening te brengen. 

 • Let op! Deze kosten worden NIET door uw zorgverzekeraar vergoed

 • Na het maken van een afspraak krijgt u (indien er een juist e-mailadres is) een bevestiging per e-mail. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending daarvan en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Betaling

U kunt bij ons de nota op twee manieren voldoen:

Per pin betalen: Na de behandeling kan er direct worden voldaan. Daarna kunnen wij de factuur naar u toe mailen of printen. 

Per factoringmaatschappij: Wij dragen uw nota over aan Infomedics en zij zullen uw nota gaan indienen bij uw zorgverzekeraar. Als praktijk krijgen wij uitbetaald en mocht er een restnota zijn dan krijgt u daar van Infomedics een nota. Deze nota dient u aan Infomedics te voldoen. 

via Infomedics www.infomedics.nl .

 • Op de factuur gelden de betalingsvoorwaarden van de factoringmaatschappij

 • Facturen die niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau

 • Indien een factuur niet voldaan is kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door mij geannuleerd

 • Het indienen van uw nota bij Infomedics is een service, wij betalen daarvoor een bedrage.