Algemene voorwaarden

Uw persoonlijke gegevens
 • U dient een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje en tijdens het eerste bezoek eventueel een verwijsbrief bij u te hebben.

 • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 • Gegevens die u aan mij toevertrouwd worden nimmer, zonder uw toestemming,  aan derden ter beschikking gesteld.

Uw algemene gezondheid
 • Tijdens het eerste bezoek of vooraf vraag ik u een gezondheidsvragenlijst in te vullen die betrekking heeft op uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u naar waarheid in te vullen, dit is van belang om complicaties tijdens of na de behandeling te voorkomen.

 • Als er wijzigingen zijn ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u dit tijdig te melden.

 • Uw medische en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Afspraken
 • Als u een afspraak heeft gemaakt, reken ik erop dat u op tijd komt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, dan verzoek ik u ruim van te voren, dan wel tenminste 24 uur van te voren de afspraak te annuleren.

 • Wanneer u niet tijdig uw afspraak annuleert, helemaal niet komt of zodanig te laat komt dat behandeling niet meer kan plaatsvinden, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Na het maken van een afspraak krijgt u (indien er een juist emailadres is) een bevestiging per email. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending daarvan en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Betaling

U kunt bij ons de nota op twee nabieren voldoen:

Per pin betalen: Na de behandeling kan er direct worden voldaan. Daarna kunnen wij de factuur naar u toe mailen of uitprinten. 

Per Factoringmaatschappij: Wij dragen uw nota over aan infomedics en deze zullen uw nota gaan indienen bij uw zorgverzekeraar. Als praktijk krijgen wij uitbetaald en mocht er een restnota zijn dan krijgt u daar van infomedics een nota. Deze nota dient u aan infomedics te voldoen. 

 via infomedics www.infomedics.nl .

 • Op de factuur gelden de betalingsvoorwaarden van de factoringmaatschappij.

 • Facturen die niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau.

 • Indien een factuur niet voldaan is kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door mij geannuleerd.

 • Het indienen van uw nota bij informedics is service, wij betalen een bedrage daarvoor.

Contact

Adres

Het Slot 29-31
3981 KB Bunnik

Contact

©2018 Statema Mondzorg