Klachtenregeling

Aangezien we het als praktijk belangrijk vinden notitie te nemen van eventuele klachten die betrekking hebben tot de praktijk, wordt u hier de mogelijkheid gegeven om uw klacht te melden.

Uw klacht kan betrekking hebben op allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de behandeling, de mondhygiënist, de service, de declaratie, etc.

In eerste instantie zullen we de gemelde klachten altijd met u zelf proberen op te lossen. Indien dit niet voldoende is om de klacht te verhelpen kunt u contact opnemen met Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten die lid zijn van de NVM, beroepsvereniging van de mondhygiënisten in Nederland, zijn hier automatisch lid van. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen via het onderstaande adres.

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. (033)4216189

KLP (kwaliteitsregisterparamedici.nl)