De mondhygiënist

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Een mondhygiënist is vrijgevestigd als hij of zij werkzaam is in een eigen praktijk. Patiënten kunnen zich rechtstreeks bij de mondhygiënist aanmelden bij het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan dan bijvoorbeeld advies geven over te nemen maatregelen en een behandeling gaan inzetten. 

Opleiding mondhygiënist

Een mondhygiënist heeft de hbo-opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiëne afgerond. Het beroep is geregeld in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Mondhygiënist is een beschermde titel die alleen gevoerd mag worden door personen met een hbo-diploma Mondzorgkunde of Mondhygiëne. In het DiplomaRegister Mondhygiënisten kunt u bekijken wie deze titel mogen voeren.

mondzorg-8.jpeg

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Mondhygiënisten kunnen door bijscholing hun kennis en vaardigheden uitbreiden. In het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) worden de deskundigheid en vaardigheden van de mondhygiënisten geregistreerd. Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van de juiste diploma’s en zich inzetten voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep. Registratie in dit register is niet verplicht.

Vrij toegankelijk naar de mondhygienist 

U heeft geen verwijzing nodig om bij de mondhygienist een afspraak te maken. Sinds 2006 is de mondhygienist vrij toegankelijk.  Kijk voor meer informatie op www.mondhygienisten.nl.

Bron: NMT en NVM