top of page

De mondhygiënist

Een mondhygiënist richt zich op het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen. Verder brengt de mondhygiënist de conditie van het tandvlees en kaakbot in kaart en geven zij voorlichting over gebitsverzorging.

tijdens het reinigen van het gebit wordt tandplak, tandsteen en aanslag verwijderd.

Opleiding mondzorgkunde

Een mondhygiënist heeft de hbo-opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiëne afgerond.

Het beroep is geregeld in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Mondhygiënist is een beschermde titel die alleen gevoerd mag worden door personen met een hbo-diploma Mondzorgkunde of Mondhygiëne.

In het DiplomaRegister Mondhygiënisten kunt u bekijken wie deze titel mogen voeren.

IMG_1107.heic

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

In ons vak geld ook een levenslang leren en bijscholen,

hiervoor is een kwaliteitsregister aanwezig.

In het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) worden de deskundigheid en vaardigheden van de mondhygiënisten geregistreerd.

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven.

Ze moeten in het bezit zijn van de juiste diploma’s en zich inzetten voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.

Elke 5 jaar is er een herregistratie nodig.

bottom of page