top of page

Behandelingen

Een mondhygiënist richt zich vooral op preventie.

Een bezoek is zeker aan te raden bij:

 • Tandsteen op uw tanden en kiezen

 • Gaatjes (cariës)

 • Bloedend tandvlees

 • Losse tanden/kiezen

 • Een slechte adem

 • Gevoelige tandhalzen of teruggetrokken tandvlees

 • Een droge mond

 • Slijtage van tanden en kiezen (erosie)

 • als u diabetespatiënt bent of lijdt aan hart- en vaatziekten

 • als u problemen in uw mond wilt voorkomen en zelf wilt werken aan een gezonde mond.

IMG_1370.jpg

Bij het invullen van het contactformulier is er ruimte voor vragen en opmerkingen. We nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Voor welke behandelingen kunt u terecht?
 • Screening conditie tandvlees (apk dit is kosteloos)

 • Instructie voor een optimale mondhygiëne

 • Verwijderen van tandsteen

 • Voorlichting en adviezen

 • Behandeling van tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis)

 • Bacteriologisch onderzoek (kweek)

 • Zorg en nazorg bij implantaten

 • Het behandelen met het GBT protocol

 • Zorg rond de beugel (orthodontie)

Anker 1

Eerste behandeling

1

Bij de eerste afspraak vragen we u naar uw persoonlijke, tandheelkundige en medische gegevens. Dit is nodig om te bepalen of er voor de behandeling voorzorgsmaatregelen genomen moet worden.

Tijdens het consult zal er gekeken worden naar uw mond en er zal geïnventariseerd worden welke problemen er zijn en welke behandeling daarvoor nodig is.

Anker 2

Vervolgbehandelingen

2

Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordeling stellen we  in overleg, met u, een nazorgschema op. De interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan variëren, bijvoorbeeld om de 3, 4 of 6 maanden tot 12 maanden.

Anker 3

Nazorg & Rapportage

3

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat 45 minuten niet voldoende blijkt om volledige gebitsreiniging uit te voeren, worden er vervolgafspraken gemaakt. Hierbij horen ook tussentijdse checks om u te coachen en te behandelen naar het meest optimale behandelresultaat.

bottom of page